Dessin Vegeta Super Sayen 4

Dessin Vegeta Super Sayen 4. This episode first aired in japan on september 17, 1997. I am the prince of all saiyans.

Dessin Au Trait Goku Vegeta Super Saiyan Gogeta Goku Angle Blanc Png Pngegg
Dessin Au Trait Goku Vegeta Super Saiyan Gogeta Goku Angle Blanc Png Pngegg from e7.pngegg.com

How vegeta became super saiyan god. Acest film nu are sinopsis. Theo anime, khi bay lên khoảng không thì anh bỗng bị cụng đầu, thì ra nơi đây bị giới hạn đúng như tính chất một nơi giam cầm tù ngục.

Vegeta đã đạt được super saiyan god như nào?

Super saiyan 4 super saiyan vegeta. Super saiyan 5 (dbna), super saiyan 4, super saiyan 4 full power. After ingesting the dragon balls, the ultimate evil dragon, omega shenron was born. Super saiyan god membuat massa otot goku dari super saiyan 3 menurun menjadi normal setelah goku, vegeta kemudian berhasil mengaktifkan form ini setelah dia berlatih bersama whis dan apa itu super saiyan 4?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *